Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Báo CAND: Thanh Hóa sẽ giảm 76 đơn vị cấp xã, Hải Dương, Bắc Ninh mở rộng thành phố

Chiều 16-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua 3 nghị quyết.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAND, nguồn bài: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/thanh-hoa-se-giam-76-don-vi-cap-xa-hai-duong-bac-ninh-mo-rong-thanh-pho-565903/

Tại phiên họp, UBTVQH đã thông qua 3 Nghị quyết: Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương; Nghị quyết về việc thành lập 3 phường thuộc TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Các Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2019. .

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Thanh Hóa có phương án thực hiện sắp xếp 146 đơn vị hành chính cấp xã thành 70 đơn vị hành chính cấp xã mới. Trong đó, đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp 69 đơn vị, đơn vị hành chính cấp xã liên quan 77 đơn vị. Sau khi sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa giảm 76 đơn vị (từ 635 còn 559). Thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn được thành lập trên cơ sở toàn bộ 21,20 km2 diện tích tự nhiên, dân số 9.638 người của xã Tân Ninh. Tổng số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách liên quan sắp xếp là 2.842 người. Tỉnh Thanh Hóa dự kiến bố trí đúng quy định và có phương án sắp xếp hợp lý số dôi dư.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Còn với Hải Dương, tổng số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện việc sắp xếp là 55 đơn vị, gồm: 27 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp; 22 đơn vị có liên quan liền kề; 6 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp.

Thành phố Hải Dương được mở rộng trên cơ sở nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 5 xã thuộc 3 huyện.

Về Đề án của tỉnh Bắc Ninh, các đại biểu tán thành việc thành lập 3 phường thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; 3 xã Hòa Long, Kim Chân và Nam Sơn thuộc thành phố Bắc Ninh.

Thảo luận về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm rõ tiến độ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Bởi theo kế hoạch, đến cuối năm 2019 phải cơ bản sắp xếp xong nhưng hiện tại mới chỉ có đề án của 4 tỉnh được Chính phủ chuyển sang cơ quan thẩm định của Quốc hội.

Giải đáp băn khoăn của Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết cơ bản các địa phương đã gửi đề án sắp xếp. Bộ Nội vụ cũng đã thẩm định đề án của 24 tỉnh (chiếm hơn 67% số đơn vị sắp xếp), số địa phương còn lại có số đơn vị phải sắp xếp không nhiều, đồng thời cho biết, sắp tới Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp thẩm định ngay từ đầu, cũng như việc lấy ý kiến thành viên Chính phủ nhanh hơn thì tiến độ trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đảm bảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội, Uông Chu Lưu nhấn mạnh, Chính phủ cần chú trọng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thay đổi con dấu, giấy tờ do việc thay đổi tên gọi đơn vị hành chính. Chính phủ, chính quyền các tỉnh, TP trực thuộc trung ương nỗ lực quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tài sản công, hỗ trợ ngân sách, huy động nguồn lực đầu tư để các đơn vị hành chính mới được sắp xếp phát triển mọi mặt cả về kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, không gây xáo trộn lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn.

Thu Anh

Tìm kiếm:✨

  • Đơn vị hành chính, Thị trấn Nưa, Lê Vĩnh Tân, Cấp xã, Kim Chân, Bắc Ninh (thành phố), Uông Chu Lưu, Tân Ninh, Hòa Long, Ủy ban thường vụ quốc hội, Hải Dương (thành phố), Bắc Ninh, Sắp xếp, Bộ nội vụ, Hải Dương, Triệu Sơn, Chủ tịch quốc hội, Biểu quyết, Nam Sơn, Số đơn vị