Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Báo Nhân Dân: Thúc đẩy chế biến, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Ngày 26-10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Hải Dương tổ chức hội thảo 'Thúc đẩy chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập quốc tế'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/42039702-thuc-day-che-bien-tieu-thu-nong-san-trong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te.html

Theo thống kê, Hải Dương hiện có 12 nghìn héc-ta gieo trồng lúa, hơn 31 nghìn héc-ta rau các loại, 21 nghìn héc-ta cây ăn quả các loại. Toàn tỉnh có 11 nghìn héc-ta nuôi trồng thủy sản, 15 khu chăn nuôi hàng hóa quy mô từ ba héc-ta trở lên với 732 trang trại; sản lượng thịt hơi các loại đạt 140 nghìn tấn/năm... Các ý kiến tại hội thảo khuyến nghị, thời gian tới tỉnh Hải Dương cần tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến và bảo quản để có thể trở thành trung tâm kết nối và chế biến sâu của vùng đồng bằng sông Hồng; đẩy mạnh quảng bá thương hiệu nông sản trong nước và thế giới. Tỉnh cần đầu tư cơ sở bảo quản, thu mua đóng gói tại các vùng sản xuất để giảm tổn thất sau thu hoạch; áp dụng công nghệ hiện đại vào chế biến.

PV

Tìm kiếm:✨

  • UBND Tỉnh Hải Dương, Hải Dương, Nông sản, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Gieo trồng, Bảo quản, Hội nhập, Hội thảo, Chế biến, Đồng bằng sông hồng, Tiêu thụ, Nuôi trồng, Khuyến nghị, Đóng gói, Thu mua, Trang trại, Lúa, Thúc đẩy, Tổn thất, Chăn nuôi