Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Hải Dương khai quật khảo cổ chùa Ngũ Đài

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Khoa học, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/hai-duong-khai-quat-khao-co-chua-ngu-dai

Tìm kiếm:✨

  • Chùa Ngũ Đài, Khảo cổ, Khai quật, Hải Dương