Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Hải Dương: Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn vướng hàng loạt sai phạm

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hải Dương vừa tiến hành thanh tra và phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về đất đai tại Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/phap-luat/hai-duong-cong-ty-co-phan-ca-giong-kinh-mon-vuong-hang-loat-sai-pham-tintuc451525

Theo kết luận thanh tra, sau khi được cổ phần hóa tháng 9/2002, Công ty không kịp thời thực hiện thủ tục thuê đất, vẫn liên tục sử dụng đất nhưng đến tháng 9/2009 mới có đơn xin thuê đất và hồ sơ hoàn thiện gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời, sau khi được cổ phần hóa, được thuê đất, Công ty không trực tiếp sử dụng đất phục vụ sản xuất, kinh doanh mà chia nhỏ diện tích, giao lại cho một số người khác sử dụng thông qua các quyết định giao đất, biên bản giao đất, hợp đồng giao khoán với thời hạn bằng thời hạn Công ty được Nhà nước cho thuê đất, cho phép người được giao đất xây dựng cửa hàng, kho tàng, các công trình phục vụ sản xuất kinh doanh, nhà sinh hoạt.

Thực tế những người được giao đất được tự đầu tư xây dựng, sử dụng đất độc lập với Công ty, Công ty cũng không có khả năng can thiệp vào việc sử dụng đất của người được Công ty giao khoán đất. Do vậy, việc Công ty giao khoán đất chính là việc giao đất không đúng thẩm quyền, vi phạm Luật Đất đai 2013.

Theo Sở TN&MT Hải Dương, sau khi giao khoán đất, Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn không có biện pháp quản lý đất, những người được giao đất (đối với phần diện tích quy hoạch làm khu trụ sở- văn phòng và 2 vị trí đất giáp đường liên xã Hiệp Hòa- Lạc Long) tự chuyển một phần diện tích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Một số người có dấu hiệu của việc chuyển nhượng, cho thuê đất trái pháp luật, nhưng Công ty không có biện pháp ngăn chặn, không báo cáo UBND tỉnh, Sở TN&MT là vi phạm chỉ đạo của UBND tỉnh, vi phạm Luật đất đai 2013.

Ngoài ra, sau khi được UBND huyện Kinh Môn có Quyết định số 225/QĐ- UBND ngày 29/7/2010 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu trụ sở- văn phòng, Công ty và những người được Công ty giao đất đã tự đầu tư xây dựng, sử dụng đất nhưng Công ty không làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất nông nghiệp (khoảng 2 ha) được chuyển sang đất phi nông nghiệp theo quy hoạch, vi phạm quy định của Luật đất đai.

Cũng theo kết luận thanh tra, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn có Quyết định (không số) ngày 4/10/2015 chấp thuận cho 4 cổ đông rút cổ phần khỏi Công ty được sử dụng 7.157 m2 đất trong diện tích được thuê và yêu cầu các cổ đông này làm thủ tục thuê lại đất với Nhà nước. Thực tế các cổ đông này đã sử dụng đất không đúng mục đích, không làm thủ tục với Nhà nước, nhưng Công ty không báo cáo, đề nghị điều chỉnh diện tích đất thuê, vi phạm Luật Đất đai 2013.

Kết quả thanh tra thể hiện hầu hết thời gian từ sau khi cổ phần hóa đến nay, Công ty vẫn không tổ chức được việc đưa đất vào sản xuất, kinh doanh. Diện tích đất của công ty thực tế đã bị chia nhỏ cho các cá nhân sử dụng, trong đó có nhiều diện tích đất bị sử dụng sai mục đích. Đến nay, công ty thực tế không có khả năng sử dụng đất đúng mục đích được thuê, vẫn để nhóm cổ đông tách ra sử dụng riêng một phần diện tích nên đây là trường hợp giảm nhu cầu sử dụng đất quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 65 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

Theo Sở TN&MT tỉnh Hải Dương, trách nhiệm trong những việc này trước liên thuộc về tập thể lãnh đạo Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn qua các thời kỳ, trong đó có trách nhiệm của ông Phạm Văn Năm- người dại diện theo pháp luật của Công ty hiện nay.

Sở TN&MT tỉnh Hải Dương cũng cho rằng, nhiều công dân được Công ty giao đất đã cố tình đầu tư xây dựng, sử dụng đất sai mục đích. Một số trường hợp xây dựng vi phạm hành lang giao thông ngay cả khi đã được UBND xã Hiệp Hòa, UBND huyện Kinh Môn lập biên bản yêu cầu dừng xây dựng.

Bên cạnh đó là việc UBND xã Hiệp Hòa, UBND huyện Kinh Môn chưa làm tốt công tác quản lý đất đai tại địa phương, để vi phạm trong sử dụng đất tại Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn diễn ra liên tiếp, nhiều lần trong thời gian dài với quy mô, số lượng ngày càng, nhiều nhưng không có biện pháp kiểm tra, ngăn chặn hữu hiệu.

Từ cơ sở trên, Sở TN&MT tỉnh Hải Dương kiến nghị Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn tổ chức họp lãnh đạo công ty để nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân do các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh Hải Dương, UBND huyện Kinh Môn có biện pháp xử lý, khắc phục những sai phạm tại Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn.

Đức Sơn

Tìm kiếm:✨

  • Sở TN&MT tỉnh Hải Dương, UBND huyện Kinh Môn, UBND xã Hiệp Hòa, Cá giống, Sở TN&MT Hải Dương, Kinh Môn, Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Phạm Văn Năm, Giao khoán, TN&MT, Lạc Long, Giao đất, Phi nông nghiệp, Thuê đất, Hải Dương, UBND Tỉnh Hải Dương, Công ty cổ phần, Cho thuê đất, Luật đất đai