Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Báo DĐDN: Hải Dương cưỡng chế 51 hộ dân để thực hiện dự án cụm công nghiệp Ba Hàng

UBND thành phố Hải Dương đã ra Quyết định cưỡng chế 51 hộ dân chưa bàn giao đất để thực hiện dự án cụm công nghiệp Ba Hàng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo DĐDN, nguồn bài: https://enternews.vn/hai-duong-cuong-che-51-ho-dan-de-thuc-hien-du-an-cum-cong-nghiep-ba-hang-161173.html

Sau nhiều lần UBND thành phố Hải Dương cùng các ban ngành đoàn thể tổ chức, vận động, thuyết phục, đối thoại với 51 hộ dân thôn Vũ La (xã Nam Đồng, Tp. Hải Dương) vẫn không đồng ý với phương án bồi thường. UBND Tp. Hải Dương đã ra Quyết định cưỡng chế, dự kiến sẽ tiến hành cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho cụm công nghiệp (CCN) Ba Hàng.

Ngày 01/11 /2019, Ban cưỡng chế do Trần Hồ Đăng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương – Trưởng ban giải phóng mặt bằng (GPMB) đã tổ chức đối thoại với các hộ dân, thuộc diện cưỡng chế thu hồi đất.

Bà Mạc Thị Tựu, người dân xã Nam Đồng cho rằng, đơn giá bồi thường thấp quá, khi bồi thường doanh nghiệp phải thỏa thuận với nhân dân, đề nghị bồi thường mỗi sào đất nông nghiệp là 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, phải có cam kết bảo vệ môi trường của Cụm công nghiệp (CCN) Ba Hàng.

UBND thành phố Hải Dương đã ra Quyết định cưỡng chế 51 hộ dân chưa bàn giao đất để thực hiện dự án cụm công nghiệp Ba Hàng.

Một số ý kiến khác của các hộ dân cho rằng, Quyết đinh thu hồi đất của UBND tỉnh để thực hiện CCN này không còn hiệu lực; Quy hoạch CCN chưa rõ ràng, trình tự thu hồi đất không hợp lý, tiền đền bù GPMB chưa thỏa đáng...

Các ý kiến này được ông Trần Hồ Đăng, phó Chủ tịch UBND thành phố trả lời, dự án CCN Ba Hàng thuộc diện Nhà nước thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật đất đai năm 2013 và được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Về ý kiến Quy hoạch CCN chưa rõ ràng, trình tự thu hồi đất không hợp lý, tiền đền bù GPMB chưa thỏa đáng,...căn cứ các quy định pháp luật hiện nay các Quyết định vẫn còn hiệu lực, quy trình thực hiện công tác GPMB, Ban GPMB đã thực hiện đúng quy định của pháp luật. Vấn đề môi trường quy hoạch của Cụm công nghiệp được duyệt năm 2009, hiện nay thành phố đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước.

Trao đổi với báo Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Đặng Vũ Sơn, Giám đốc Ban giải phóng mặt bằng (GPMB) Tp. Hải Dương cho biết, việc hỗ trợ GPMB đã được vận dụng tối đa cơ chế chính sách có lợi cho người dân, ví dụ đất ở Nam Đồng của bà con được tính bằng đơn giá của đất phường Ái Quốc là 220 nghìn đồng/m2.

Cụm công nghiệp Ba Hàng

“Việc thực hiện quyết định thu hồi đất, cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với dự án CCN Ba Hàng dựa trên các căn cứ pháp luật, theo đúng quy định, trình tự của Nhà nước. Dự án này do Nhà nước thu hồi đất và bồi thường bằng ngân sách, chủ đầu tư hạ tầng không phải thỏa thuận với người dân” - ông Sơn cho biết thêm.

Theo khoản 7, điều 170 Luật Đất đai 2013 quy định nghĩa vụ chung của người sử dụng đất là phải giao lại khi Nhà nước có quyết định thu hồi. Trong trường hợp không bàn giao, cơ quan nhà nước sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định tại điều 71 Luật Đất đai 2013.

Thu Hà

Tìm kiếm:✨

  • CCN, UBND Thành phố Hải Dương, Trần Hồ Đăng, Ba Hàng, Ban GPMB, Cụm công nghiệp Ba Hàng, Đặng Vũ Sơn, Cụm công nghiệp, Luật Đất đai 2013, Nam Đồng, Cưỡng chế, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Đơn giá, Giải phóng mặt bằng, Hải Dương, Giao đất, Ái quốc, Trình tự, Thỏa đáng, Bồi thường