Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Báo QĐND: Đăng ký và hoàn thành tốt khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự 2020

Ngày 4-11, Ban CHQS huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Cao Thắng làm điểm khám sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) đối với công dân năm 2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo QĐND, nguồn bài: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-ky-va-hoan-thanh-tot-kham-so-tuyen-nghia-vu-quan-su-2020-599076

Xã Cao Thắng trong những năm qua, luôn là địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, thực hiện NVQS của Ban CHQS huyện Thanh Miện, với 100% chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ. Năm nay, trong số hơn 200 thanh niên nguồn NVQS, Hội đồng NVQS xã đã lựa chọn và phát lệnh sơ tuyển 34 thanh niên, trong độ tuổi từ 18 đến 27. Trong đó, toàn xã có 21 trường hợp nộp đơn xin tình nguyện nhập ngũ, 3 thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Hội đồng NVQS xã Cao Thắng đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nên kết quả khám sơ tuyển đạt hơn 98%. Hội đồng NVQS xã đã lựa chọn hơn 30 thanh niên tham gia khám tuyển NVQS cấp huyện.

Lãnh đạo Ban CHQS huyện Thanh Miện hướng dẫn đại diện các xã về công tác khám sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đoàn công tác xã kiểm tra công tác khám sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự tại xã Cao Thắng.

Theo đồng chí Trần Mạnh Nhường, Chủ tịch UBND xã Cao Thắng, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nên số thanh niên trong độ tuổi đăng ký nguồn và tham gia khám NVQS đạt cao. Những năm qua, toàn xã luôn đạt 100% chỉ tiêu tham gia nhập ngũ làm NVQS, nhiều đồng chí sau khi hoàn thành NVQS trở về địa phương đã tham gia công tác hiệu quả, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, phát triển.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC

Tìm kiếm:✨

  • NVQS, Trần Mạnh Nhường, UBND xã Cao Thắng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Cao Thắng, Nghĩa vụ quân sự, Sơ tuyển, Nhập ngũ, Tuyển quân, Phát lệnh, Tham gia công tác, Khám, Tốt nghiệp đại học, Hải Dương, Đơn xin, Cấp huyện, Đảng ủy, Tình nguyện, Chỉ tiêu, Cao đẳng