Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Báo TNMT: Hải Dương: Các tuyến kênh trong hệ thống Bắc Hưng Hải đều bị ô nhiễm

Vừa qua, Chi cục Thủy lợi tỉnh Hải Dương phối hợp với Trung tâm Quan trắc & phân tích môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương) đã tiến hành quan trắc, phân tích môi trường nước định kỳ ở 17 tuyến kênh trong hệ thống Bắc Hưng Hải. Qua kết quả quan trắc cho thấy, tất cả các tuyến kênh đều bị ô nhiễm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: https://baotainguyenmoitruong.vn/hai-duong-cac-tuyen-kenh-trong-he-thong-bac-hung-hai-deu-bi-o-nhiem-295290.html

Kênh T2 thành phố Hải Dương ô nhiễm nghiêm trọng

Theo ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Trung tâm Quan trắc & phân tích môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương), cho biết: Tất cả 17 tuyến kênh thông số E.Coli vượt quy chuẩn cho phép từ 2 - 43 lần, thông số NO2 - N vượt từ 1,5 - 4,4 lần; 16 tuyến kênh thông số NH4 +-N vượt từ 1,1 - 21 lần; 6 tuyến kênh có thông số DO không đạt quy chuẩn cho phép; 1 tuyến kênh có thông số PO4 3 -- P vượt từ 7,3- 9,73 lần; 1 tuyến kênh có thông số Coliform vượt 1,24 lần...

Nguyên nhân dẫn đến các tuyến kênh đều bị ô nhiễm, theo nhận định của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, do: nguồn xả nước thải ra các tuyến kênh chủ yếu là nước thải sinh hoạt, chăn nuôi của các hộ dân; nước thải bệnh viện và Cụm công nghiệp... chưa được xử lý và kiểm soát chặt chẽ.

Tìm kiếm:✨

  • Môi trường Hải Dương, Bắc Hưng Hải, Trung tâm Quan trắc, NH4, Sở Tài Nguyên, NO2, Nguyễn Văn Tuyến, Hải Dương (thành phố), Quan trắc, Hải Dương, Thông số, Ô nhiễm, Nước thải, Cụm công nghiệp, Quy chuẩn, Thải ra, Định kỳ, Chăn nuôi, Xả, Vượt